fbpx

Raadsleden bedankt

 
bedankt001
 
Afgelopen dinsdag zijn de raadsleden Cris Gevers en Corina van de Wildenberg in het zonnetje gezet en bedankt voor hun bijdrage als raadslid voor Gemeentebelangen Vught.

Cris Gevers nam na 8 jaar afscheid van de raad, Corine heeft onze partij 4 jaar vertegenwoordigd. In een toespraak memoreerde fractievoorzitter Guus van Woesik de bijdrage van beide leden.
Cris heeft zich vooral sterk gemaakt voor de terugkeer van de lokale TV en de belangen van de ouderen. Daarnaast is hij een fel tegenstander van de komst van een casino in Vught, dat er mede dankzij Cris niet is gekomen. Cris weet wat er speelt in het Vughtse en bracht dat gevoel in bij de fractie en de raad.Corine was een prima klankbord voor de jongeren in Vught, zorgde ervoor dat de achterban zo goed mogelijk werd geïnformeerd en was voorzitter van de commissie Ruimte.

Het bestuur nam afscheid van Bregje van Gemert als secretaris van het bestuur, Bregje is met een grote meerderheid van stemmen gekozen als raadslid en gaat zich de komende periode sterk maken voor de Vughtse en Cromvoirtse belangen.

bedankt002  bedankt003

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


┬ę Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations