fbpx

Coalitieakkoord Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GL.

Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GL zijn tot overeenstemming gekomen over de vorming van een nieuw college.

Donderdag 31 mei 2018 om 13.30 uur hebben de drie partijen in het gemeentehuis een persconferentie gegeven.

De formateur Guus van Woesik gaf een korte toelichting over het verloop van de onderhandelingen en het resultaat daarvan. Alle drie de partijen gaven aan zich in het bestuursakkoord : “Vernieuwd en Vertrouwd” te kunnen vinden en veel zin in de samenwerking te hebben.

VVD Gemeentebelangen en PVDA GL

Vervolgens werd het bestuursakkoord besproken en was er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen. De formateur legde uit dat in de komende (korte) bestuursperiode de nadruk zal worden gelegd op de infrastructurele problematiek (N65 en PHS). Vught moet naar de buitenwereld als eenheid optreden om het maximale resultaat te kunnen behalen. Dit dossier zal worden behandeld door de burgemeester Roderick van de Mortel en de deeltijdwethouder Guus van Woesik.

Gemeentebelangen zal met twee wethouders in het nieuwe college zijn vertegenwoordigd, Peter Pennings zal zijn werk voortzetten. Guus van Woesik zal als deeltijdwethouder (03,fte) tot het college toetreden. Saskia Heijboer blijft wethouder voor de VVD. Zij zal haar eigen portefeuille behouden. Een verdere nieuweling in het college wordt Toine van de Ven van PvdA/GL. Hij zal de portefeuille van Fons Potters overnemen met enkele aanvullingen zoals o.a. sportzaken.

wethouders Heijboer en Pennings

Bestuur en Fractie van Gemeentebelangen hebben er alle vertrouwen in dat de komende bestuursperiode een vruchtbare samenwerking zal opleveren.

Bijlagen:
Verslag van de informateur Gaby Paro.
Coalitieakkoord.

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations