fbpx

Verkeersonveilige situatie aansluiting serviceflat Eikendonck

foto Eikendonck

Onlangs is bij onze fractie door bewoners van serviceflat Eikendonck aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situatie ter plaatse van de aansluiting van Eikendonck op de Taalstraat. Bij het uitrijden wordt het uitzicht naar rechts (beplanting) zowel als links (bomen) belemmerd. Daarnaast is het aanwezige zebrapad alleen te bereiken door over het fietspad te lopen, tegen het verkeer in.

In plaats van hierover schriftelijke vragen te stellen of gebruik te maken van de rondvraag bij de raadscommissie hebben we gezocht naar een praktische oplossing:

Met de heer Jack Dikmans van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) zijn we de situatie ter plaatse gaan bekijken. De bewoners hebben daar inderdaad een punt.
Met enkele simpele ingrepen kan de verkeersveiligheid al worden aangepakt. Allereerst wordt de beplanting rechts van de uitrit fors gesnoeid. (is inmiddels al gedaan). Hierdoor is het verkeer komende vanuit ’s-Hertogenbosch beter zichtbaar. Om het uitzicht naar links, op het verkeer komende vanuit het centrum van Vught, te verbeteren wordt er bekeken of het plaatsen van een spiegel aan de overkant van de uitrit een goede oplossing is.
Het zebrapad over de Taalstraat wordt straks veilig bereikt door  in de grasstrook een extra pad aan te leggen.
Al bij al enkele aanpassingen die relatief weinig kosten, maar wel veel bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Een van de bewoonsters liet ons weten erg blij te zijn met de voorgestelde aanpassingen en sloot haar brief af met: Wij kijken er naar uit!!!!

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations