fbpx

Openbare fractie bijeenkomst Gemeentebelangen

U I T N O D I G I N G
 
Op dinsdag 25 september a.s. houdt Gemeentebelangen om 20.00 uur een openbare fractiebijeenkomst in Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught.
 
De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.

De onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

Uit de commissie Ruimte, d.d. 27 september a.s.
- vaststellen bestemmingsplan Vijverbosweg
- realiseren van een Zonne-installatie op Sporthal Elzenburg
- beheer en exploitatie Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
- ontwerpverklaring van geen bedenkingen waterkering Esschestroom
- rijksinfra-PHS, fietstunnel spoor-N65

Uit de commissie Bestuur en Samenleving, d.d. 4 oktober a.s.
- evaluatie beleidsplan jeugdhulp 2015-2018
- normen- en toetsingskader 2018-2021

Indien u zelf een onderwerp heeft dat u graag wilt bespreken, dan zullen we hier graag naar luisteren en met u over in gesprek gaan.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

 

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught
06-44394010

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations