Michel Versteeg

Michel Versteeg
Geboortedatum: 08-05-1953
Telefoonnummer: 073 – 65 66 359
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In de raad sinds: 2014


Met de WMO, participatie wet en jeugdzorg heeft de gemeente binnen het sociaal domein haar handen vol. Er is afgelopen jaren veel ten goede veranderd, maar we zijn er nog niet. Nu moet worden doorgepakt om het aantal wijk ontmoetingsplaatsen uit te breiden en de jeugdzorg in stand en betaalbaar te houden. Het sociaal domein stopt niet bij de uitvoering van de wet- en regelgeving, het vraagt ook om te bouwen aan- en onderhouden van de samenleving. Je volwaardig en prettig (blijven) voelen in Vught. Waar iedereen mee kan doen. Binnen alle domeinen: wonen, werken, leven. Daar wil ik als raadslid voor staan.

De komende raadsperiode vervul ik de rol van voorzitter commissie ruimte.

Wat doet u in het dagelijks leven naast uw raadswerk?

- Ik ben voormalig Sectorhoofd en beleidsadviseur Sociaal Domein
- Klachtenadviseur
- Mediator

TERUG


WhatsApp Multi Agent