Openbare fractiebijeenkomst van 12 februari jl.

Tijdens de openbare fractievergadering wordt u geïnformeerd over de onderwerpen die in de commissievergadering aan bod komen.
Uiteraard wordt u uitgenodigd hierover desgewenst uw mening te geven. Bovendien is er altijd ruimte om zaken die uw aandacht of zorg hebben onder de aandacht te
brengen bij de fractie zodat deze uw zorgen kunnen meewegen bij hun afwegingen.
Zo ook afgelopen dinsdag toen een aantal burgers hiervan gebruik maakten om onze aandacht te vragen voor onder andere de openstelling voor verkeer van
de Jagersboschlaan, de VKA+ variant van de N65 en verkeersproblematiek rondom de Avonturier.
De fractie neemt alle genoemde argumenten mee en doet zijn uiterste best uw belang daarin te dienen.
Heel graag ontmoeten wij u ook een volgende keer bij onze openbare fractievergadering bij Café den Heuvel aan de Loonsebaan te Vught.

 

Openbare fractiebijeenkomst 12 februari a.s.

Op dinsdag 12 februari a.s. 20.00 uur houdt Gemeentebelangen Vught weer een openbare fractiebijeenkomst in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering. 
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden. Gemeentebelangen Vught hecht veel waarde aan de mening van Vughtse, Cromvoirtse en toekomstige inwoners uit Helvoirt. Al meer dan 56 jaar haalt Gemeentebelangen Vught kracht uit de bevolking door tussen de burgers in te staan en in gesprek te blijven met hun achterban.
Uw inbreng is voor ons van belang. Dus wees welkom en praat mee, iedere mening telt!     

                                                                                     

 

                                                                                      

 

Regelement van orde, rol burgerlid raadscommissies

In de gemeenteraad werd donderdag 31 januari jl. flink gedebatteerd over de wijziging van de verordening Raadscommissies Vught 2019. Deze verordening is door een werkgroep bestaande uit leden van verschillende fracties geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De discussie spitste zich toe op de positie van burgerleden als er geen raadsleden van een fractie aanwezig zijn. Mogen zij dan als plaatsvervanger optreden of niet? De huidige verordening laat dat niet toe.

Ons standpunt:
Gemeentebelangen is tegen het inzetten van een burgerlid in een raadscommissie zonder dat daar een gekozen vertegenwoordiger bij aanwezig is. Wij snappen heel goed dat een partij er toe over gaat om een of meerdere burgerleden te benoemen om de fractie te ondersteunen. Zeker bij kleine partijen is de inzet van burgerraadsleden een uitkomst.
Maar dit laat onverlet dat een gekozen raadslid altijd verantwoordelijk is voor het burgerlid en de besluiten die ten gevolge worden genomen.
Een burgerraadslid is namelijk geen democratisch gekozen raadslid en kan derhalve nooit in de plaats van een gekozen raadslid treden. Ook niet in een van de raadscommissies omdat daar juist de politieke discussies plaatsvinden. De fractie van de VVD denkt er net zo over. De overige partijen zien het burgerlid wel graag als vervanger optreden.

Lees meer

Opening Het Geheugencafé Vught

Op woensdag 16 januari jl. opende wethouder Saskia Heijboer in DePetrus Het Geheugencafé Vught. Ruim 200 belangstellenden waren bij de opening aanwezig. Na de openingswoorden van Marijke Blanken van Ouderen Samen en de wethouder was daar de toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’. Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen, gespeeld door Jan Rauh en Helma Giebels. Het toneelstuk gaf veel herkenning bij de aanwezigen.
Het Geheugencafé Vught, een Vughtse variant van het Alzheimercafé, is opgericht voor mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers en geïnteresseerden. Ook mensen die beroepsmatig met deze doelgroep te maken hebben zijn welkom. Het geheugencafé draagt bij aan het vergroten van de kennis van dementie binnen de gemeenschap en aan het doorbreken van de taboe rondom dementie.
Gemeentebelangen is erg content met de komst van deze ontmoetingsplek. In het verkiezingsprogramma van 2018 had de partij de komst van een Alzheimer Café als speerpunt.

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 11 januari jl. hielden partijvoorzitter Jan Jonkergouw en fractievoorzitter Siebren van der Zee hun speech op de nieuwjaarsreceptie van Gemeentebelangen Vught. Siebren opende zijn speech met een bemoedigend woord aan Floor Bink, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks en Jacqueline de Waal, fractielid Gemeentebelangen. Beide dames leggen wegens gezondheidsredenen geheel/deels tijdelijk hun raadswerk neer.
Zowel Jan als Siebren blikten terug op een enerverend jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen het hoogtepunt was. Ondanks het verlies van één zetel bleef Gemeentebelangen de grootste politieke partij van Vught en vormt zij thans de coalitie met de VVD en PvdA-GroenLinks. Daarbij ook de uitbreiding van het college door toevoeging van projectwethouder Rijksinfra, Guus van Woesik. De uitslag van de verkiezingen bracht ook een verschuiving binnen het bestuur- en de fractie van Gemeentebelangen met zich mee. Siebren volgde Guus op als fractievoorzitter. Bregje Peijnenburg was voorheen secretaris van het bestuur, nu is zij fractielid.

Lees meer