Thema-avond Gemeentebelangen over wijksteunpunten

Thema avond Gemeentebelangen 271117 a

Het was de derde in rij van informatieavonden waarin Gemeentebelangen de Vughtse en Cromvoirtse burgers op de hoogte stelde over bereikte doelen in de afgelopen bestuursperiode, maar ook over hetgeen wat niet of niet helemaal tot een succesvol einde was gebracht.

Lees meer

Gemeentebelangen kiest haar lijstrekker

Foto bguus lijsttrekker

Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november 2017 hebben de leden van Gemeentebelangen Guus van Woesik unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Bij deze gelegenheid werd tevens de concept-kandidatenlijst gepresenteerd.

Lees meer

Gemeentebelangen informeert… over wijksteunpunten in Vught

maandag 27 november a.s. in de Rode Rik 2.0 aan de van Sonstraat 49 (Baarzen) in Vught

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen wil GB de Vughtse en Cromvoirtse burgers op de hoogte stellen over het bereiken van onze doelen in de afgelopen bestuursperiode. Dit willen we doen met regelmatig terugkerende thema-avonden over de diverse onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018, welke wij tot een succesvol einde hebben gebracht. Eerder kwamen aan bod: (sociale-)veiligheid en leefbaarheid in Cromvoirt.

Deze keer gaat het over het Sociaal Domein en meer in het bijzonder over: Wijksteunpunten/wijkontmoetingspunten.

Lees meer

Solide programmabegroting 2018

Programmabegroting 2018 3
Donderdag 9 november jl. vond de raadsvergadering plaats waarin de programmabegroting 2018 en de burap 2 werden besproken. Fractievoorzitter Guus van Woesik blikt tevreden terug op de afgelopen 8 jaar, waarin deze coalitie daadkrachtig te werk is gegaan.

Lees meer