Voorlopig geen LED-verlichting bij Ovonde

ledverlichtingovonde

In oktober 2017 gaat de ovonde aan de Martinilaan wéér op de schop. Het tweerichtingen fietspad komt dan 1 tot 1,5 meter dichter op de ovonde te liggen. Hierdoor ontstaat er meer zicht naar rechts vanuit de Martinilaan.

Lees meer

Gemeente versus Speeldoos

Onze fractie krijgt al langer signalen dat de samenwerking tussen de Gemeente en De Speeldoos niet best is. Zo worden bijvoorbeeld resultaten van de Speeldoos met de nodige scepsis bekeken en nieuwe initiatieven van de Gemeente met wantrouwen bezien. In een motie vreemd aan de orde van de dag vroeg Gemeentebelangen werk te maken van verbetering van de relatie met de Speeldoos.

Lees meer

Nieuwe beweegzaal voor basisschool De Springplank

Eindelijk gaat hij er dan komen, de nieuwe beweegzaal voor De Springplank. Gemeentebelangen vindt dat het te lang geduurd heeft en dat de beweegzaal er al bij de vorige renovatie had moeten komen. Gelukkig komt hij er nu wel.
De kinderen zijn zelfs een tijdje met busjes naar gymlocaties elders in Vught gereden en krijgen nu gymles in de oude groenschool aan de Irenelaan. Er is in goede samenwerking met de directie, het schoolbestuur en een vertegenwoordiging van ouders en omwonenden tot dit plan gekomen.

Lees meer

GB Informeert... over Veiligheid

Avond veiligheid 3

Omdat Gemeentebelangen de Vughtse burger graag wil informeren over wat er de afgelopen drie bestuursjaren bereikt is in Vught, is er voor gekozen thema-avonden te gaan organiseren. Tijdens deze avonden worden diverse onderwerpen uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen besproken.

De eerste avond had als onderwerp ‘Veiligheid’ en vond plaats op dinsdagavond 9 mei in Lunchcafé D’n Bol. Raadslid Eddie van Doorn nam als gespreksleider de aanwezigen mee in de verschillende facetten van veiligheid.

Op deze goed bezochte avond in Café D’n Bol aan het Marktveld werd door de wijkagenten Marcel de Rouw en Brenda van Middelkoop uitleg gegeven over de misdaadcijfers in Vught. Daaruit bleek dat de misdaadcijfers op sommige punten nagenoeg gelijk zijn gebleven en op andere punten zijn gedaald. Ook werden meer delicten opgelost. Door de wijkagenten werd benadrukt dat de inbreng van de burgers onmisbaar is en dat bij de signalering van verdachte situaties ook het alarmnummer 112 mag worden gebruikt.

Lees meer

Kora van Amelsfoort-Neuhuis overleden

Kora van Amelsfoort Neuhuis

Helaas is Kora van Amelsfoort-Neuhuis op 16 april 2017 op 88-jarige leeftijd overleden.

Kora was 24 jaar raadslid voor Gemeentebelangen, vanaf 1974 t/m 1998.

Lees meer