Uitnodiging

Bestuur en fractie van Gemeentebelangen Vught nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari a.s.
Wij zullen terugkijken op 2018 en graag met u het glas heffen op het nieuwe jaar. 
U bent welkom vanaf 20.00 uur in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught.

 

 

 

 

Openbare fractiebijeenkomst

Op dinsdag 15 januari a.s. 20.00 uur houdt Gemeentebelangen Vught weer een openbare fractiebijeenkomst in Café - Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering. 
Uiteraard is er ook ruimte om overige onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden. Gemeentebelangen Vught hecht veel waarde aan de mening van Vughtse, Cromvoirtse en toekomstige inwoners uit Helvoirt. Al meer dan 56 jaar haalt Gemeentebelangen Vught kracht uit de bevolking door tussen de burgers in te staan en in gesprek te blijven met hun achterban. 
Wees welkom en praat mee, iedere mening telt!      

                                                                                      

 

De voltallige gemeenteraad zegt vertrouwen op in bestuur en directie Theater de Speeldoos

Aan het eind van 2018 komt er dan mogelijk een eind aan het langlopend geschil tussen de gemeente en Theater de Speeldoos over de besteding van de gemeentelijke subsidies. In 2004 besloot de gemeenteraad geen middelen meer beschikbaar te stellen voor professionele podiumkunsten. Theater de Speeldoos heeft bezwaar gemaakt tegen het daaropvolgende subsidiebesluit. Dat leidde uiteindelijk tot een beroep bij de Raad van State die in 2007 de gemeente in het gelijk stelde. Vanaf dat moment zijn de verhoudingen er niet beter op geworden.  De fractie van Gemeentebelangen sprak in 2016 al haar ernstige zorgen uit over die relatie. Onderzoeken uit het verleden hadden nog steeds niet geleid tot een verbetering. Dat was de aanleiding voor de fractie Gemeentebelangen om meer inzicht te willen krijgen in de ruis op de lijn die er nog steeds bestond. Vervolgens diende Gemeentebelangen samen met het CDA een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in op 15 juni 2017 om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen omtrent organisatie, financiën, subsidiegelden en toekomstige ontwikkelingen middels een onafhankelijk onderzoek. Deze motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. Dat was voor de directie van de Theater Speeldoos aanleiding om in eerste instantie één van de fractieleden van Gemeentebelangen openlijk aan de schandpaal te nagelen om vervolgens een excuus te maken en in samenhang met- en op initiatief van het college een onderzoek uit te laten voeren door bureau Berenschot.

Lees meer

Mishandeling van ouderen ook in Vught, maar omvang onbekend.

Zorgorganisaties in de regio Hart van Brabant vinden ouderenmishandeling een groot en onderschat probleem. Doordat ouderen langer thuis moeten wonen en de druk op mantelzorgers steeds groter wordt, zal het aantal ouderen dat bewust en onbewust mishandeld wordt alleen maar toenemen.
Uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat maar liefst 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. Nog geen 1 procent daarvan is in beeld bij hulporganisaties. 
Gemeentebelangen stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over dit onderwerp. Uit de beantwoording blijkt dat men niet weet hoe vaak ouderenmishandeling In Vught voorkomt. Ook is zij niet bekend met het aantal meldingen van ouderenmishandeling.

Lees meer